CONTACT INFORMATION

Headquarters:  1 Floor, Building 1, Weixin Software Park, Yuehai Street, Shenzhen, Guangdong, CN

Factory: 218 Fuyang Road, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province
Tel: 86-755-86325285     0755-86328458

Email: zhanghuashan@headsunsz.com
Website: http://www.szheadsun.com

Verification code